Internet

Een zwart randje (16/06/96)

Deze Internet column verschijnt elke zaterdag in de bijlage Ter Zake van De Morgen

door Jozef Schildermans

Racisten en fascisten kleuren het World Wide Web met een zwart randje. Het Vlaams Blok heeft het nieuwe media al een tijdje ontdekt, maar pakt deze week uit met volledig vernieuwde Web-pagina's. De Web-pagina van de International Third Postion bevat een bloemlezing van alles wat politiek incorrect is in Europa. Op hun pagina tref je verwijzingen aan naar het Vlaams Blok, het Front National, de Nationale Volkspartij, maar ook naar de Anti-EU Server en de Anti-Maastricht Alliance.

Niet alle extreem-rechtse sites zijn zo onschuldig. Holocaust-ontkenners overspoelen het Web met ronduit schokkende publicaties. Het Institute for Historical Revisionism heeft zijn eigen Web-pagina, met de elektronische versie van zijn pseudo-wetenschappelijke Journal for Historical Review. De beruchte Canadese holocaust-ontkenners Ernst Zündel geeft wekelijks uiteenzettingen over allerlei onfrisse onderwerpen via Internet Radio (zie Ter Zake 1/6/96).

De Amerikaanse Ku Klux Klan verspreidt racistische en antisemitische propaganda via het Web. De Amerikaanse "blanke nationalisten" van Stormfront publiceren hun "informatie" tevens in het Duits en het Spaans. The Aryan Crusader's Library publiceert elektronische handboeken voor blanken die Amerika blank willen houden ("Keeping America White").

"De Staat kan ons voorlopig niet verbieden onze ideeën en organisaties te promoten op het Net," zo lezen we op een extreem-rechts Web-pagina. "Zulks zal niet eeuwig duren. NU hebben we kans om het WAPEN te gebruiken dat het Net is. Laten we ervan profiteren zolang het nog kan."

Vele zwarte Web-pagina's verhuizen nogal eens. De bedrijven die zorgen voor de toegang tot Internet, de zogenaamde providers, worden soms onder druk gezet om een pagina uit de lucht te halen. In sommige landen is het bovendien illegaal om bijvoorbeeld negationistische publicaties te verspreiden. Maar daar hebben de leurders in onfrisse opinies iets op gevonden. "Omdat de toekomst van raciale publicaties op het Web onzeker is, moeten Blanke Nationalisten minstens één reserve-site hebben," lezen we op de Stormfront White Nationalist Pages. Geen nood, want: "Gratis reserve Web-pagina's zijn verkrijgbaar bij BHI Geopages and the National Capital FreeNet." BHI Geopages is een Amerikaanse provider. National Capital FreeNet opereert vanuit Canada. Beiden verzorgen ze de Web-toegang van tal van extreem-rechtse splintergroeperingen. Merkwaardig genoeg worden deze providers gesponsord door grote multinationals zoals American Airlines, Oracle en Sun. Beseffen deze bedrijven goed welke ideeën ze helpen verspreiden op de informatiesnelweg?

Gelukkig levert de Internet-gemeenschap heel wat weerwerk. In de nieuwsgroep alt.revisionism wordt elke negationistische uitlating weerlegd door historici en tegenstanders van het negationisme. Ook bestaan er heel wat "anti-pagina's". Van twee daarvan geven we u wél de adressen. The Anti-Racisme Resources Home Page geeft een uitgebreid overzicht van anti-racistische informatie op Internet. De auteur van The Hate Page of the Week houdt nauwkeurig in de gaten welke de nieuwste haatpagina's zijn, niet als een oproep om ze te censureren, maar om de wereld te tonen dat vooroordelen en vreemdelingenhaat ook in cyberspace welig tieren.


Bijgewerkt op 05/07/96 / jozef@datatestlab.com / © Copyright 1995-96 by DTL bvba, Oud-Turnhout, Belgium
Data TestLab® is a registered trademark of DTL bvba, Oud-Turnhout, Belgium