Internet schendt uw privacy! (20/7/96)

Deze Internet column verschijnt elke zaterdag in de bijlage Ter Zake van De Morgen

door Jozef Schildermans

Hoewel het publiek in het algemeen wel gevoelig is voor het onderwerp privacy, zijn maar weinig mensen op de hoogte van hoe de handelaars in persoonlijke gegevens aan hun informatie komen, waar die informatie naar toe gaat, en hoe ze wordt verwerkt. Allerlei instanties, van de overheid tot de commercie, gebruiken de informaticatechnologie (computers, databases en netwerken) voor het in kaart brengen van de burger. Men analyseert en correleert zijn koopgedrag, haar financiŽle draagkracht, zijn burgerlijke stand, haar medische geschiedenis, zijn gerechtelijk verleden en haar politieke overtuiging. De privacy van de gewone burger dreigt steeds meer in het gedrang te komen. Het succes van Internet maakt het allemaal nog erger. Naarmate de gewone burger steeds meer een "digitaal" leven leidt, wordt het gemakkelijker om zijn privacy binnen te dringen.

Een bezoekje aan de Web-site van DoubleClick geeft ongeveer een idee van wat ons nog te wachten staat. DoubleClick biedt potentiŽle Internet-adverteerders de mogelijkheid om hun advertenties heel precies te richten op gebruikers en/of bedrijven die aan een bepaald profiel beantwoorden. De gebruikersprofielen worden gedeeltelijk automatisch verzameld via informatie die wordt achtergelaten door bepaalde browsers (de zogenaamde "cookies"). Een gewone gebruiker merkt hiervan niets en weet dikwijls niet dat informatie over zijn Internet-gewoonten wordt opgeslagen in een database en gebruikt voor marketingdoeleinden. Het IMGIS Network biedt gelijkaardige diensten aan als die van DoubleClick. Maar IMGIS gaat nog een stap verder: het correleert de informatie ook nog eens aan traditionele marketingdatabases met informatie over Amerikaanse gezinnen.

Internet blijkt een ideaal medium te zijn voor instellingen en personen die het niet zo nauw nemen met de privacy. Welke gevaren ons bedreigen kun je nalezen in een speciaal rapport van C-Net over privacy in het digitale tijdperk, deel en deel .

Er bestaan nogal wat belangenverenigingen en watchdog-organisaties die zich met Privacy bezighouden. Eťn van de bekendste is ongetwijfeld de Electronic Frontier Foundation. Het on-line archief van de EFF bevat privacy-informatie over zowat alle landen ter wereld. De Web-site van Privacy International geeft verwijzingen naar Privacy-informatiebronnen in de ganse wereld. Hier vind je ook veel Europese informatie. Ook de Europese Unie heeft een Privacy-pagina. Ze bevat verwijzingen naar brondocumenten, zowel van de Unie als van de lidstaten. Hier vind je onder meer de elektronische versie van de Europese Directieve inzake privacy.

Op mijn Web-pagina Privacy in Belgium

vind je een uitgebreide Privacy-bibliografie en verwijzingen naar Privacy-resources op het Net. Aanvulling en opmerkingen in verband met deze pagina zijn welkom op jozef@datatestlab.com.


Bijgewerkt op 09/09/96 / jozef@datatestlab.com / © Copyright 1995-96 by DTL bvba, Oud-Turnhout, Belgium
Data TestLabģ is a registered trademark of DTL bvba, Oud-Turnhout, Belgium