Internet

Leren via de kabel (26/10/96)

Deze Internet column verschijnt elke zaterdag in de bijlage Ter Zake van De Morgen

door Dirk Peeters

De Week van de Wetenschap kon men in het HIK (Hoger Instituut der Kempen) in Geel niet zomaar laten voorbijgaan. In samenwerking met het IVEKA ontwikkelde men een bidirectionele kabeltoepassing. De toepassing op zich is niet wereldschokkend, de achterliggende technologie en mogelijkheden zijn dat misschien wel.

Nu al kunnen theoretische opleidingen vanaf verschillende plaatsen via telecommunicatie worden verzorgd en gevolgd. In Geel wil men een stap verder gaan en ook practica-opleidingen op die manier geven. Daarom is er een proefproject opgezet tussen twee vestigingen van de KHKempen (Katholieke Hogeschool Kempen) die reeds voorzien zijn van een kabelverbinding.

In het lab Meet- en Regeltechniek op de Geelse Campus staat een didactische regelkring, gestuurd met een PLC (programmable logical controller) die wordt bediend door een pc. Deze pc is als server via het LAN verbonden met het kabeldistributienetwerk van IVEKA. De client bevindt zich in deze test in het Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde in Turnhout. Hij komt via het distributienet in rechtstreeks contact met de server in Geel. Aan de server is niet alleen een regelkring, maar ook een camera verbonden. Zo kan de client op zijn scherm het verloop van de proef volgen en krijgt hij alle meetgegevens op zijn pc. Vanop afstand bestuurt hij het testmodel.

De uitgewerkte toepassing deed eigenlijk niet veel meer dan vanop afstand een paar pompjes in werking stellen zodat water van de ene reageerbuis in de andere zou vloeien. Niets speciaals, ware het niet dat gebruik gemaakt wordt van kabelmodems die via de kabel alle informatie doorsturen aan de snelheid van een LAN (10Mbit/s, dus zo=n 2.000 keer sneller dan een modem) en dit via TCP/IP. Vooral dat laatste protocol zorgt ervoor dat een van de eerste effectieve toepassingen op breder niveau het aanbieden van Internet via de kabel zal zijn. IVEKA zou daarover trouwens volgende week een persconferentie geven. Telenet Vlaanderen is dus geen lege doos, de technologie is er. Naast Internet via de kabel biedt de technologie zoals die in Geel werd getoond ook perspectieven op vlak van multimedia courseware op afstand.

URLs

KHKempen Campus Geel: http://w3.khk.be:8000/khk/Geel/index.html/

Departement Handelswetenschappen: http://w3.khk.be:8000/khk/Dep-HWBK/index.html


Bijgewerkt op 07 jun 1999 17:01:37 +0200 / jozef@datatestlab.com / © Copyright 1996 by DTL bvba, Oud-Turnhout, Belgium
Data TestLab® is a registered trademark of DTL bvba, Oud-Turnhout, Belgium