Internet

Digitaal Stadsbestuur (De Morgen Metro, febr. 97)

Deze Internet column verschijnt elke zaterdag in de bijlage Ter Zake van De Morgen

Ludo Schildermans

Antwerpen was de eerste stad in België met een site op Internet. De Digitale Metropool Antwerpen, kortweg DMA, kun je bezoeken sinds 14 juni 1995. In die virtuele stad vind je niet alleen informatie over de diverse stads- en OCMW-diensten, je kunt er ook gaan wonen. Wie zich registreert, krijgt een e-mail-adres en kan een eigen webpagina aanmaken. Als nieuwe inwoner kun je kiezen in welke virtuele wijk je wil resideren. Ben je een museumganger, dan trek je naar het Museumplein, een theaterliefhebber woont aan het Theaterplein. Ook verenigingen en bedrijven kunnen zich in de stad vestigen. Inmiddels wonen er zo’n 5300 mensen in het digitale Antwerpen. En de stad leeft. Er is een cultuurkrant en een Chat-Café. Je kunt op de verschillende websites inmiddels al meer dan 45.000 pagina’s raadplegen. De interactieve sinjoren verzenden maandelijks zo’n 91.000 e-mails.

Het concept van de Antwerpse website werd uitgewerkt door Telepolis, het bedrijf dat informatie- en communicatietechnologie levert aan Stad, OCMW en Haven. Eind februari 1997 lanceert Telepolis in samenwerking met het Antwerps Stadsbestuur versie 3.0 van DMA.

Ook een digitale stad groeit en dat zorgt voor specifieke problemen: de bezoeker vindt steeds langzamer zijn weg in de stad, loopt verloren in het doolhof van onduidelijke structuren of verdwaalt ergens op een van de vele nieuwe websites. De digitale burgers beginnen te morren. Telepolis hield bij de ontwikkeling van versie 3.0 rekening met hun grieven en voorkeuren. Een nieuwe lay-out, een consistente grafische interface en een verbeterde structuur moeten de informatie sneller en gemakkelijker van en naar de burger brengen. Een nieuwe server helpt de snelheid verhogen. Grote vernieuwing is het werken met ‘frames’. Microsoft sponsert een aantal DMA-cybercafés. DMA koos in ruil Microsoft Explorer 3.0 als favoriete browser: je kunt de software gratis bij hen op cd-rom verkrijgen of ze via Internet binnenhalen. Uiteraard kun je ook naar DMA 3.0 surfen met Netscape Navigator of een andere browser die frames ondersteunt.

Om de digitale stad doorzichtiger te maken is ze verdeeld in ‘wijken’ waar je dus kunt gaan wonen als je je registreert. In feite is die term een metafoor voor thema’s zoals sport, milieu, cultuur en overheid. DMA 3.0 biedt een betere indeling in thema’s en subthema’s. De virtuele wijken krijgen ook allemaal een herkenbare kleur.

Al die ingrepen moeten resulteren in een toenemende interactiviteit. Telepolis stelde immers vast dat de ‘virtuele wijkbewoners’ nogal honkvast zijn en ze willen meer verkeer zien tussen de blokken. Het gaat daarvoor ook animators aantrekken die op vrijwillige basis gaan pogen de activiteit in de wijken te verhogen. Tevens moet de drempel naar beneden. Telepolis verruimt in DMA de faciliteiten van de niet geregistreerde bezoeker en hoopt die zo aan te zetten om in de digitale stad te komen wonen. Ook opent een tweede cybercafé zijn deuren in de ‘echte’ stad.

Hoe de nieuw lay-out van DMA’s Homepage er gaat uitzien staat nog niet vast. Vooral het woord ‘wijken’ stuitte op nogal wat weerzin bij de aanwezigen. De term past natuurlijk uitstekend bij het concept van een digitale stad, maar voor de toevallige bezoeker werkt die doorgedreven metafoor wel verwarrend.

De ‘echte’ Stad Antwerpen gaat haar stadsdiensten reorganiseren van 60 diensten naar 9 clusters (ook hier slaat de computertaal toe). Per cluster zal een communicatieverantwoordelijke het digitale verkeer opvolgen. Dat lijkt geen overdreven luxe. Met het toenemend digitaal verkeer zal het ambtenarencorps een inhaalbeweging moeten doen. Het komt immers voor dat een inwoner van de virtuele stad aan de balie van de ‘echte’ stad verschijnt en daar een ambtenaar moet uitleggen wat de Digitale Metropool Antwerpen is.

Van bij de lancering wil het DMA-project iedere Antwerpenaar de mogelijkheid bieden om via het medium Internet actief te communiceren in twee richtingen. Antwerpen schaarde zich daarmee onder de koplopers. Een goed stadsbestuur, ook een digitaal, heeft oog voor de toekomst en moet nieuwe technologieën toepassen wil het voorop blijven lopen. Versie 3.0 van DMA is dan ook een logische stap. Maar enige bezorgdheid lijkt toch ook op zijn plaats voor de achterstand die de niet geïnformatiseerde sinjoor begint op te lopen. De officiële voorstelling van de Digitale Metropool Antwerpen - versie 3.0 is voorzien voor eind februari. Bezoek dus nog snel de oude versie en laat het digitale stadsbestuur weten wat je van hun upgrade vindt wanneer die verschijnt.

URL

Digitale Stad Antwerpen: http://www.dma.be


Bijgewerkt op 07/06/99 / jozef@datatestlab.com / © Copyright 1997 by DTL bvba, Oud-Turnhout, Belgium
Data TestLab® is a registered trademark of DTL bvba, Oud-Turnhout, Belgium