Internet

Vlaamse AIDS pagina's (De Morgen 08/03/97)

Deze Internet column verschijnt regelmatig in de zaterdagbijlage Ter Zake van De Morgen

Jozef Schildermans

Vandaag stelt het Vlaams aidsco÷rdinaat (IPAC) in samenwerking met de Universitaire Instelling Antwerpen De UIA Aids Pages voor. Dit project groeide uit een persoonlijk initatief van Nico Carpentier en Koen Pepermans die de grote hoeveelheid informatie over AIDS op Internet op een overzichtelijke manier wilden presenteren. De UIA Aids-pagina’s op Internet verzamelen informatie over AIDS en over het wetenschappelijk AIDS onderzoek. Je vindt er een antwoord op vragen zoals "Wat is AIDS", "Hoe word je (niet) besmet" en "Hoe moet je een condoom gebruiken en welke soorten zijn er?" De pagina’s zijn zowel in het Nederlands als in het Engels opvraagbaar. Je vindt er tevens verwijzingen naar diverse Belgische AIDS-organisaties, zoals het IPAC zelf, de Aidstelefoon, en het Aidsteam. De UIA Aids Pages reageren helaas wel traag. Maar dat kan natuurlijk ook liggen aan het feit dat wij ze op een druk moment bezochten. Op de verwijspagina’s vind je links naar allerlei verenigingen die van dichtbij of van ver betrokken zijn bij de AIDS-problematiek. De meeste van die verenigingen hebben tegenwoordig ook een webstek. Helaas kloppen de meeste URLs op de Aids Pages niet meer. De informatie zou beslist wat beter mogen worden bijgewerkt. Ook het persbericht waarin de Aids Pages werden voorgesteld, bevatte verouderde adressen. Dat is natuurlijk voor een stuk onvermijdelijk op het snel evoluerende Internet.

Wij zochten de correcte adressen van een aantal interessante pagina’s en geven hierna een overzicht. Kinderen en Aids geeft een overzicht van de medische en psycho-sociale aspecten van pediatrische aids. Je vindt er ook een overzicht van mogelijke preventiemaatregelen. De pagina is een initiatief van de vereniging Poenki (Positief en Kind) die zich tot doel stelt seropositieve kinderen en hun familie te steunen en hun isolatie zoveel mogelijk te doorbreken. Europap is het door de E.U. gesteunde Europees Interventie Project voor AIDS-preventie bij Prostituees. Het co÷rdinatiecentrum van Europap staat onder leiding van Dr. Ruud Mak van de Universiteit van Gent. Omdat het een Europees project betreft, zijn de webpagina’s in het Engels. Je vindt er voornamelijk een overzicht van de doelstellingen van Europap, maar ook een lijst van beschikbaar voorlichtingsmateriaal over specifieke problemen die prostituees kunnen tegenkomen (wat te doen bijvoorbeeld als het condoom van de klant breekt). Ook het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen heeft een eigen webstek. Die is beschikbaar in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Spaans. Je vindt er natuurlijk meer dan alleen maar informatie over aids. De Dienst Microbiologie van het ITG is erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als een internationaal en door het Ministerie van Volksgezondheid als een nationaal referentiecentrum voor de studie van AIDS.Deze dienst geniet een wereldfaam op het gebied van AIDS-onderzoek.Helaas vind je op de webpagina’s van het Instituut weinig concrete informatie over het gevoerde AIDS-onderzoek terug. Dat zou beter kunnen. De MJA, Jongerenbeweging van de Socialistische Mutualiteiten, pakt het AIDS-probleem concreet aan door middel van een Posterder-condoshop en de SexFlop, een veilig vrijen quiz op diskette. Beide worden voorgesteld op de MJA website, maar je kunt de condooms nog niet online bestellen. En de quiz is voorlopig ook niet beschikbaar in een web- of javaversie (hoewel dit technisch toch zou moeten kunnen).

UNAIDS, het HIV/AIDS programma van de Verenigde Naties, beschikt tegenwoordig over een eigen Internet-domein. Het is een van de uitgebreidste (Engelstalige) aids-informatie sites op het wereldwijde web. Veel informatie vind je ook op HIVNET, dat in Amsterdam ook over een Nederlandstalige server beschikt. HIVNET is een netwerk voor het wereldwijd uitwisselen van informatie over hiv en aids met behulp van computers. Het werkt volgens het Bulletin Board systeem: een soort electronische krant waarin je vragen en berichten kwijt kunt, artikelen kunt lezen, discussies voeren of ervaringen uitwisselen.

Opmerking: in de URL voor Tobias De Pessemier’s website over Vrijheid van expressie op Internet (Ter Zake vorige zaterdag) viel de tilde weg. Het correcte adres is http://allserv.rug.ac.be/~tdpessem/Internet/

URLs

De UIA Aids Pages: http://aids-www.uia.ac.be/aids

Kinderen en Aids: http://www.dma.be/p/hivnet/index.html

Europap: http://allserv.rug.ac.be/~rmak/europap/

Instituut voor Tropische Geneeskunde: http://www.itg.be

MJA Aids-preventie: http://www.club.innet.be/~pub02293/aids.htm

UNAIDS: http://www.unaids.org

HIVNET: http://www.hivnet.org


Bijgewerkt op 07/06/99 / jozef@datatestlab.com / ę Copyright 1997 by DTL bvba, Oud-Turnhout, Belgium
Data TestLab« is a registered trademark of DTL bvba, Oud-Turnhout, Belgium