Internet

Eigen web-sites zijn duur (De Morgen 15/03/97)

Deze Internet column verschijnt regelmatig in de zaterdagbijlage Ter Zake van De Morgen

Jozef Schildermans

"Wat, zit jij nog niet op Internet?" Deze vraag, en de erbij behorende meewarige blik als het antwoord "neen" luidt, horen we dezer dagen overal, ook in de bedrijfswereld. "Het Internet is zeer in de mode," schrijft Toon Lowette in zijn Strategische gids voor de eigen web-site (uitgave Grid). "Er wordt een klimaat rond gecreëerd dat meer en meer mensen in meer en meer sectoren van de samenleving de vraag doet stellen wat ze er mee aan moeten. Of ze iets missen. Of ze niet hopeloos een trein laten voorbijgaan."

Wat als Internet meer dan een voorbijgaande mode blijkt te zijn? Hoe vroeg moet je als Vlaams bedrijf op de Internet-trein springen? Is het misschien al te laat? Vast staat dat in België steeds meer bedrijven en instellingen een plek op Internet openen of zouden willen openen als ze een deskundig antwoord op hun vele vragen krijgen. Lowette’s Strategische gids kan hen daarbij beslist helpen. De auteur begint met een overzicht van de technische kenmerken en vereisten van de vier elektronische media: Internet, cd-rom, audiotex en teletekst. Internet is niet altijd hét antwoord: eerst dien je als bedrijf de informatiebehoeften van de doelgroep en de aanbodmogelijkheden van de uitgever te bepalen en pas daarna kan je voor een van de vier technologieën kiezen. De vier bestaande distributiemechanismes voor elektronische informatidiensten vormen trouwens niet het laatste woord in deze materie. In de komende jaren moeten we ook rekening houden met de Digital Versatile Disk (DVD), die veel meer en veel rijkere informatie kan bevatten dan de huidige cd-rom; met Digital Video Broadcast (DVB), die ook mogelijkheden biedt voor professionele multimediadiensten; en met ADSL-telefonie, een techniek die breedbandoverdracht mogelijk maakt op gewone telefoonlijnen over korte afstanden.

De Strategische gids voor de eigen web-site behandelt uiteraard vooral de informatiemogelijkheden van Internet. De auteur schetst de mogelijkheden en benadrukt aspecten waar je als bedrijf rekening mee moet houden. Zo is het technisch moeilijk om de gebruiker te verhinderen informatie op een website voor eigen doeleiden binnen te halen. Ook weet je moeilijk wat er gebeurt met de informatie die je als bedrijf aanbiedt. Stel je grote hoeveelheden informatie ter beschikking, dan is een eenvoudig maar efficiënt zoeksysteem onontbeerlijk. Maar dat drijft dan weer de kosten van de eigen web-site op. Geld verdienen met informatie op Internet ligt nog steeds niet voor de hand. Lowette: "De belangrijkste geldstroom loopt nu tussen de Internet-abonnee en zijn toegangspunt. De Internet-abonnee betaalt aan zijn access provider alleen het gebruik van toegang en netwerk; de aanbieder van de informatie ontvangt daar niets van." Het rapport gaat dieper in op de drie manier waarop je als uitgever inkomsten uit Internet kunt halen: door de verkoop van informatie, door de verkoop van advertenties en door het innen van commissies op verkochte goederen.

Een belangrijk criterium bij het beslissingsproces over een eigen web-site is de vraag of anderen in dezelfde sector ook web-activiteiten hebben. Daar kun je als bedrijf veel van leren. Lowette deed een enquête bij 116 bestaande aanbieders van web-sites, gekozen uit een bestand van 430 Belgische sites. De bedoeling was een overzicht te krijgen van de inspanningen die nodig zijn, de gevolgen voor de eigen organisatie en de negatieve/positieve ervaringen van de "anciens" op het web. Uit de enquête komen een aantal interessante cijfers naar boven. Enkele pikken we eruit (de andere kunt in het rapport zelf nalezen). De gemiddelde startkost per respondent voor een website blijkt bijna zeshonderdduizend frank te zijn. Lowette: "Wie een actieve website met meer dan enkele pagina’s wil uitbouwen, moet rekening houden met gemiddelde opstartkosten van enkele honderdduizenden franken." Kijken we naar de jaarlijkse onderhoudskosten dan wordt het plaatje nog duurder: gemiddeld meer dan een half miljoen frank per jaar voor communciatiekosten maar ook voor het bijwerken van de informatie. Een website moet ook worden gepromoot. Dat kost nog eens een pak geld: gemiddeld bijna 700.000 frank per jaar voor de respondenten die marketinginspanningen leverden voor hun site. Hadden de sites ook het verwachte succes? Bij ruim de helft van de respondenten lag het aantal bezoekers hoger dan ze oorspronkelijk hadden verwacht. De meerderheid was dan ook best tot zeer tevreden over het eigen succes. Uit de vragen blijkt ook dat wie alleen een aanwezigheidspolitiek voert op het web het minste nut van zijn web-experimenten heeft ervaren. De Strategische gid voor de eigen website sluit af met een uitgebreid hoofdstuk over hoe je nu best een strategie ontwikkelt voor je aanwezigheid op Internet. Lowette geeft zelfs een heus stappenplan met diverse praktische tips om tot een succesvolle eigen site te komen. "Een Internet web-site opzetten is veel meer dan wat techniek op een goede manier aan elkaar breien," aldus Lowette. "De geldende vuistregels zijn niet die van de technologie, maar van het uitgeven." Kortom, elke web-site moet de aandacht van de bezoeker vastnemen én vasthouden. "Dat kan alleen als de web-site overtuigend goed is in één ding: nuttigheid bieden." Dat is tegelijk de reden waarom Toon Lowette geen eigen web-site heeft en waarom u onder dit artikel niet de gebruikelijke URL (Universal Resource Locator) aantreft. Die komt er zodra hij de bezoeker nuttige informatie kan aanbieden. "Een elektronisch visitekaartje is mijns inziens nuttelloos," aldus Lowette.

Strategische gids voor de eigen web-site is verkrijgbaar bij Grid Electronic Publishing Consultancy, tel. 02/2195803, e-mail lowette@mail.interpac.be.


Bijgewerkt op 31/10/01 / jozef@datatestlab.com / © Copyright 1997 by DTL bvba, Oud-Turnhout, Belgium
Data TestLab® is a registered trademark of DTL bvba, Oud-Turnhout, Belgium