homee-mail
 
 
Table of Contents / Inhoudstafel van deze site
 
PRIVACY PLEDGE
We will not sell or disclose any information about you.
 

 

 
Bijgewerkt op Thursday 11 April 2002 /
info@datatestlab.com

© Copyright 1997-2002 by
DTL bvba,
Oud-Turnhout, Belgium
Data TestLab® is a registered trademark of DTL bvba,
Oud-Turnhout, Belgium

e-mail

Click here to report alleged copyright infringment in this domain

DTL Data TestLab
 

 

Geschiedenis op het Internet

Afbeeldingen en biografieën

door Jozef Schildermans

(verschijnt binnenkort in Tijdingen uit Leuven)

(geschreven april 2002)

Soms diep verborgen op het enorme internet vinden we hulpmiddelen die vorsers heel wat tijd kunnen besparen. Ik stel er dit keer vier voor: de portrettendatabase van de Britse National Portrait Gallery, de afbeeldingendatabase van de Library of Congress, de inventaris van het Belgisch Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium en het Wereld Biografisch Informatiesysteem.

Opmerking: de links staan onderaan het artikel

Het internet blijkt een ideale manier voor musea om hun volledige collectie te ontsluiten voor het publiek. Voor vorsers, hobbyisten en geïnteresseerden is het groeiende aantal via het internet doorzoekbare collecties een uitgelezen kans om hun onderzoekswerk te verdiepen of om illustratiemateriaal te zoeken bij artikels en boeken.
De Britse National Portrait Gallery (NPG) ontsluit zijn uitgebreide collectie beetje bij beetje op het internet. Het is een interessante bijkomende bron van inkomsten voor deze in 1856 opgerichte staatsinstelling. De afbeeldingen zijn immers tegen betaling beschikbaar voor gebruik in publicaties. Bezoekers kunnen ook een afdruk bestellen voor bedragen tussen de 5,5 en de 17,5 pond, afhankelijk van de afmetingen van de print. Auteurs kunnen een en ander direct regelen op de website.
De gegevens van 34.000 portretten staan ondertussen on line en 11.500 daarvan worden ook effectief aan de bezoeker getoond. Dat er nog een lange weg valt af te leggen, wordt duidelijk als je weet dat de NPG meer dan een miljoen werken bezit! Het grootste deel van het materiaal steekt niet in de permanente collectie en kun je dus niet zien tijdens een bezoek aan de NPG. De collectie is niet alleen van belang voor Britse geïnteresseerden.
Ze bevat immers ook tal van portretten van personen uit andere landen, waaronder ook ons land. Je kunt zoeken op afgebeelde, artiest of naam van het werk. De advanced search geeft je nog meer mogelijkheden. Daar kun je je zoektocht onder meer beperken tot een periode of een onderwerp.
Tijdens een niet nader genoemd onderzoeksproject stootte ik op een zeventiende-eeuwse gravure getekend A. Voet jr. De website van de NPG liet me toe de artiest te identificeren als Alexander Voet (1613-1689 of 1690). Van hem bezitten de Britten twee gravures van jezuïeten die in de zeventiende eeuw wegens verraad werden geëxecuteerd. In het kader van hetzelfde onderzoek stootte ik ook op Margaret Cavendish (Lucas), Duchess of Newcastle, auteur van het in Antwerpen geschreven The Worlds Olio. (Een Olio is een historisch genrestuk dat je nog het best kunt vergelijken met een moderne essaybundel.) Van haar bezit de Portrait Gallery drie portretten.
Uiteraard bevat de collectie ook allerlei bekendere gezichten, waaronder bijvoorbeeld één portret van Pieter Paul Rubens en tien door of naar Rubens gemaakte portretten, waaronder een van Sir Anthony Van Dyck, waarvan de gallerij in totaal drie portretten bezit en 158 door hem gemaakte portretten, en zo verder, en zo voort, ad infinitum.
Dit is één van de vervelende bijkomstigheden van het gemak van dit soort onderzoek: je verliest je snel in bijkomstigheden en allerlei interessante wetenswaardigheden dreigen je af te leiden van je eigenlijke onderzoeksonderwerp. Maar dat is een kwestie van discipline… Het hoeft trouwens niet altijd een nadeel te zijn, want soms duiken onverwachte verbanden op, die je misschien zouden zijn ontgaan tijdens de meer traditionele manier om iets te onderzoeken.

Library of Congress

De Amerikaanse Library of Congress ontsluit ongeveer de helft van zijn Prints & Photographs verzameling via het internet. De Library bezit zo maar eventjes 13,6 miljoen afbeeldingen. Je kunt zoeken op onderwerp, formaat, titel en artiest, maar het is ook mogelijk de tekst van de beschrijvingen te doorzoeken. De verzameling is een allegaartje maar toch interessant omdat nogal wat afbeeldingen vrij van rechten zijn en zonder kosten in hoge resolutie van het net kunnen worden geplukt. Dit kan interessant zijn voor het illustreren van boeken en cursussen. Zowat alle bekende en minder bekende historische namen bevinden zich in de verzameling. Soms moet je wel genoegen nemen met bijvoorbeeld een oude zwartwitfoto van een bepaald schilderij, maar omdat die dikwijls rechtenvrij zijn (een en ander wordt vermeld in de bijbehorende fiche) kan het toch interessant zijn een dergelijke afbeelding te gebruiken.

En België?

Onze musea lopen in vergelijking met het buitenland achter bij het fotograferen, laat staan digitaliseren van hun verzamelingen. Deze achterstand heeft al tot grote problemen geleid bij het oplossen van diefstallen. Ik vond slechts één Belgische instelling die afbeeldingen beheert en het internet heeft ontdekt. (Mogelijk heb ik er over het hoofd gezien, dat verneem ik dan graag via e-mail.) Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) is al sinds 1989 bezig om de verzameling van 850.000 voornamelijk zwartwitfoto’s via computers ter beschikking te stellen van het publiek. Op dit ogenblik zijn de gegevens van praktisch alle objecten van de Belgische bedehuizen in de databank ingevoerd. Na dit urgentieprogramma is men begonnen met de invoer van de foto's van de belangrijkste kunststeden van het land. Per jaar worden ongeveer 100.000 foto's aan de database toegevoegd. De meeste afbeeldingen zijn rechtenvrij en kunnen dus als goedkoop maar interessant illustratiemateriaal dienen voor bijvoorbeeld cursussen of diavoorstellingen over ons nationale kunstpatrimonium.

Wereld Biografisch Informatiesysteem

K. G. Saur uit München publiceert sinds 1982 biografische archieven op basis van biografische referentiewerken uit de ganse wereld. De informatie is beschikbaar op microfiche, in boekvorm, op cd-rom, en ook on line. De on line WBI database bevat korte biografische notities over meer dan 2,8 miljoen personen en vormt tegelijk een index op de ongeveer 4,5 miljoen artikelen in de Biographical Archives en de meer dan 4.800 biografische referentiewerken uit de zestiende tot de twintigste eeuw. Toegang tot de database is volkomen gratis.
Elk lemma bevat een naam, eventuele pseudoniem(en), data, beroep(en) en referentie(s). Voor de WBI zijn er twee soorten ontsluitingen: software gemaakt door MKPS en door Allegro. De software is on line beschikbaar in verschillende talen, waaronder het Engels. De MKPS-interface is moeilijker maar wel krachtiger dan de interface van Allegro. Het loont de moeite even de helptekst te doorbladeren. Dit kan heel wat problemen en frustraties tijdens het zoeken vermijden. Zo moet er worden gezocht op Naam, Voornaam en niet op Voornaam Naam om succes te hebben.
Het mooie is dat het WBI een elektronische ontsluiting biedt tot, bijvoorbeeld, het Biografisch Archief van de Benelux, dat op zijn beurt zowat alle biografische naslagwerken voor België en Nederland ontsluit. In plaats van de Biographie nationale of werken zoals die van Bierens de Haan, Diercxsens, Foppens, Paquet, Piron enz. één voor één te gaan doorbladeren, kun je in het WBI een snelle check uitvoeren of er mogelijk interessante informatie in is te vinden. Om de artikelen op te vragen moet je dan natuurlijk nog altijd de oorspronkelijke bron raadplegen (tenzij je toegang hebt tot een bibliotheek met de volledige versie van het WBI op microfiche), maar het bespaart in elk geval heel wat tijd. Het WBI is ook een handige methode om snel geboorte- en sterftejaar van bekende personen te achterhalen.

Jozef Schildermans

Suggesties? E-mail aan jozef@datatestlab.com

National Portrait Gallery zoekinterface: http://www.npg.org.uk/live/search/

Prints & Photographis, Library of Congress: http://lcweb.loc.gov/rr/print/

KIK zoekformulier: http://www.kikirpa.be/www2/wwwopac/Nl/oline_av.htm

WBI: http://www.saur.de/online.htm#wbi