laatste ontwikkelingen: Sirius vrij, derdenverzet onontvankelijk

Greenpeace vs bonenschip

Antwerpse rechter legt verregaande beperkingen op aan vrijheid meningsuiting

Vrijheid van verslaggeving mogelijk eveneens in gedrang

door Jozef Schildermans, journalist


Zondag 17 november 1996 -- Een Antwerpse rechter legt Greenpeace verregaande beperkingen op om actie te voeren tegen de komst naar de Antwerpse haven van een vrachtchip met genetisch gemanipuleerde soja. De rechter beveelt Greenpeace ervoor te zorgen dat anderen - waaronder "sympathisanten" van de Sirius (het actieschip van Greenpeace) - zich niet mogen bevinden binnen een straal van 1 km rond het bonenschip, één en ander onder verbeurte van 1 miljoen frank dwangsom per uur en per inbreuk. In theorie kan Greenpeace veroordeeld worden tot de betaling van deze boete per aanwezige persoon per spandoek per uur.

Greenpeace wordt geboden erop toe te zien dat derden hun vrijheid van beweging, van betoging, van meningsuiting niet kunnen uitoefenen. Het arrest zou zelfs zo kunnen worden uitgelegd dat journalisten, zoals schrijver dezes, niet vrij kunnen schrijven over de acties. Zij ook kunnen immers als "sympathisanten" worden beschouwd. Iedere kritische berichtgeving gegrond op informatie verstrekt door Greenpeace, die aanleiding zou zijn voor de aanwezigheid van sympathisanten, kan resulteren in het verbeuren van één miljoen frank per persoon.

Wij konden het arrest inkijken en kopiëren. We besloten de volledige tekst van dit arrest om informatieve redenen op Internet te plaatsen.

Pikant detail: sympathisanten van Greenpeace die zich in de komende acht dagen toch in een straal van kilometer van de bonenboot bevinden en van wie de gerechtsdeurwaarder de gegevens noteert, kunnen vermelden dat ze hun informatie van Internet hebben en niet van Greenpeace. In deze mogelijkheid heeft het arrest gelukkig niet voorzien.

We vernemen dat verschillende organisaties en derden momenteel een zogenaamde "derdenverzet" instellen.

[Terug]

Bijgewerkt op 07/06/99 / jozef@datatestlab.com / © Copyright 1995-96 by DTL bvba, Oud-Turnhout, Belgium