Villa PC

Y2K in BelgiŽ (deel 2)

jozef klein.jpg (3874 bytes)

door Jozef Schildermans

oospronkelijk verschenen in Data News

meer Villa PC

Sommige softwarehuizen proberen de kosten van het oplossen van Y2K bug af te wentelen op hun klanten. Een flagrant voorbeeld. De NV X gebruikt sinds maart 1993 boekhoudpakket E van bedrijf Y. NV X betaalt elkaar trouw 14.500 frank voor onderhoud. Het onderhoudscontract stipuleert dat Y "zorg (zal) dragen voor levering van nieuwe versies van programmatuur" en dat het onderhoud "in ieder geval het opsporen en herstellen van alle onvolkomenheden … van de programmatuur" inhoudt. Het onderhoudscontract wordt stilzwijgend verlengd als het niet door een van beide partijen drie maanden voor de vervaldag wordt opgezegd. Begin 1998 krijgt X een bericht van Y over de update van zijn boekhoudpakket. Daarin wordt hem aangeraden medio 1998 een update aan te vragen naar het nieuwe boekhoudpakket G voor DOS of G voor Windows "daar u dan tijdig van de aanpassingen voor euro en 2000 zal genieten". De Belgische versie van pakket E wordt niet meer gecommercialiseerd, hoewel er in Nederland wťl een nieuwe Nederlandse versie van bestaat. Er "wordt nog support gegeven tot eind 1998". Het onderhoudscontract van X werd echter niet opgezegd binnen de voorziene periode, en geldt daarom nog tot minstens maart 1999, dus drie maanden nŗ de datum waarop Y aankondigt geen support meer te zullen geven voor pakket E. In februari krijgt X een offerte voor de "overgang naar G voor DOS". Overgaan naar G voor Windows kan voorlopig niet, omdat er geen conversie mogelijk is van de oude gegevens naar de Windows-versie. (Y kondigt aan dat dit medio dit jaar wel mogelijk zal worden.) De upgrade naar G voor DOS is "GRATIS indien u bestelt voor 20 maart". Y zal "bij uw volgende onderhoudscontractfactuur … de nieuwe prijzen" hanteren. Het nieuwe onderhoudscontract bedraagt voortaan 51.000 frank in plaats van 14.500 frank. Tada! En daarmee houdt het niet op. "Voor de overgang naar G wordt 1 dag begeleiding voorzien," zo meldt Y. Die begeleiding bestaat uit de conversie van de gegevens en het "afstemmen van uw configuratie". Kostprijs: 60.000 frank, te betalen voor levering. Tada! De "GRATIS upgrade" kost dus in werkelijkheid 60.000 frank (eenmalig) en 36.500 frank (jaarlijks). Nu is X wel goed, maar niet gek. Y probeert uit een waterdicht onderhoudscontract te komen door het programma waar het contract op slaat uit het gamma te nemen en te vervangen door een "nieuw" programma met als belangrijkste verschil jaar 2000 en Euro compatibiliteit. De upgrade is "GRATIS", maar de gegevens converteren kost zomaar eventjes 60.000 frank. Bovendien maakt Y van de gelegenheid gebruik om het onderhoudscontract bijna drie keer zo duur te maken. Als X zijn ongenoegen laat blijken, krijgt hij een tweede offerte. De conversie kost nu plots 30.000 frank (nog altijd niet "GRATIS") en de prijs van het onderhoudscontract wordt teruggebracht tot 24.000 frank (nog altijd een vermeerdering van 9.500 frank). X stuurt daarop een aangetekende protestbrief. Y meldt hem "zo spoedig mogelijk een passend antwoord" te zullen geven. Een maand later heeft X dat antwoord nog altijd niet ontvangen…

Oproep: hebt u vergelijkbare ervaringen? Stuur ze samen met zoveel mogelijk bewijsstukken naar jozef@datatestlab.com.

Bijgewerkt op 07-06-1999 / jozef@datatestlab.com
© Copyright 1995-96 by DTL bvba, Oud-Turnhout, Belgium
Data TestLabģ is a registered trademark of DTL bvba, Belgium