René Paulus

René Paulus (°1950) is freelance medewerker bij Data TestLab sinds 2004. Hij studeerde af als technisch ingenieur zwakstroom aan het Stedelijk Instituut voor Hogere Technische Studiën te Antwerpen, met specialisatie in wat destijds “digitale technieken” genoemd werd.
Tijdens zijn loopbaan als beroepsofficier volgde hij later nog een opleiding aan de informaticaschool van het Belgisch Leger te Peutie, waar hij nadien nog meerdere jaren zelf les gaf. Hij was dan ook getuige van de (r)evolutie in de informatica, vanaf de flip-flop met radiobuizen tot de hedendaagse hoogtechnologische snufjes.