Data TestLab

DTL logo 226 x 65

info at datatestlab dot com | press relases svp to press at datatestlab dot com | Ondernemersnummer BE 0.442.503.508 | RPR-Turnhout

René Paulus

René Paulus (°1950) is freelance medewerker bij Data TestLab sinds 2004. Hij studeerde af als technisch ingenieur zwakstroom aan het Stedelijk Instituut voor Hogere Technische Studiën te Antwerpen, met specialisatie in wat destijds “digitale technieken” genoemd werd.
Tijdens zijn loopbaan als beroepsofficier volgde hij later nog een opleiding aan de informaticaschool van het Belgisch Leger te Peutie, waar hij nadien nog meerdere jaren zelf les gaf. Hij was dan ook getuige van de (r)evolutie in de informatica, vanaf de flip-flop met radiobuizen tot de hedendaagse hoogtechnologische snufjes.

Voor je wegsurft

Nu al weg? Misschien interesseren de onderstaande onderwerpen je wel!